Závod "COLTY BEZ POZLÁTKA"

VÝSLEDKY "ZDE"


KAMARÁDI PISTOLNÍCI,

JAK JSME JIŽ AVÍZOVALI NA POSLEDNÍM ZÁVODU DNE 5.3.2016, BUDE TŘEBA NAPLNIT ADMINISTRATIVNÍ OPATŘENÍ VYŽADOVANÉ SPRÁVCEM STŘELNICE. OPATŘENÍ SPOČÍVÁ V EVIDENCI A KONTROLE ZBRANÍ, KTERÉ BUDOU JEDNOTLIVÍ STŘELCI NA ZÁVODU POUŽÍVAT. ZA TÍM ÚČELEM MUSÍ KAŽDÝ STŘELEC VYTVOŘIT A ZASLAT E-MAILEM SEZNAM, JEHOŽ PŘÍKLAD JE UVEDEN V ODKAZU "SWS FORMULÁŘ 2016 - PŘÍKLAD". K VYTVOŘENÍ SEZNAMU ZBRANÍ BUDE SLOUŽIT DOKUMENT VE FORMÁTU "xlsx", PŘÍPADNĚ "pdf" NA ODKAZU "SWS FORMULÁŘ 2016 - xlsx", resp. "SWS FORMULÁŘ 2016 - pdf" (VIZ NÍŽE). VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ SE SEZNAMEM ZBRANÍ A JEJICH ÚDAJI ZASLANÝ ELEKTRONICKY VYTISKNEME A KAŽDÝ STŘELEC JEJ PŘED ZÁVODEM V PŘÍSLUŠNÝCH BUŇKÁCH PODEPÍŠE ČI PROŠKRTNE. FORMULÁŘE BUDOU ULOŽENÉ U SPRÁVCE STŘELNICE A PO SKONČENÍ SEZÓNY 2016 BUDOU ZLIKVIDOVÁNY. PŘIPSÁNÍ NOVĚ NABYTÝCH ZBRANÍ NA JIŽ EXISTUJÍCÍ SEZNAM BUDE SAMOZŘEJMĚ MOŽNÉ PŘED REGISTRACÍ A ZAHÁJENÍM ZÁVODU.

- k formátu "xlsx" - dokument je zamknutý a jsou přístupné pouze šedivé buňky určemé k vyplnění

- vyplněné formuláře ve formátu "xlsx" či vyplněné a oskenované formuláře ve formátu "pdf" zašlete prosím na adresu prezidium@swswestern.cz

- samozřejmě bude možné přivézt vyplněné formuláře na závod a odevzdat je na střelnici před závodem

- v zájmu urychlení úřední procedury před závodem žádáme o zaslání vyplněných formulářů elektronicky v předstihu

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VĚŘÍME, ŽE VE SPOLUPRÁCI S TĚMI, KTEŘÍ NA "HALDU" PRAVIDELNĚ A DOUFÁME, ŽE RÁDI, JEZDÍ, TUTO ADMINISTRATIVNÍ POVINNOST ZVLÁDNEME KU SPOKOJENOSTI VŠECH ZAINTERESOVANÝCH.

ZA PREZÍDIUM SWS, HOMER - JIří Michálek.

"SWS FORMULÁŘ 2016 - PŘÍKLAD"


"SWS FORMULÁŘ 2016 - xlsx"


"SWS FORMULÁŘ 2016 - pdf"


23. červenec 2016

10. květen 2016

Závod "COLTY BEZ POZLÁTKA" 7.5.2016

03. duben 2016

Výsledky závodu "PRO PÁR DOLARŮ NAVÍC"

09. březen 2016

ZMĚNA NA HALDĚ

DÁMY A PÁNOVÉ, POKUD MÁTE V ÚMYSLU ABSOLVOVAT NĚKTERÝ ZE ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH SWS NA STŘELNICI "HALDA", VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST ÚVODNÍ STRÁNCE. DĚKUJEME

07. březen 2016

Výsledky závodu "MEMORIÁL ROMANA HOREŠOVSKÉHO" 5.3.2016